StartFon

Projekat koji sadrži edukativni i takmičarski deo, sa fokusom na osmišljanje startup rešenja i studije slučaja partnerske kompanije. Idealna prilika za sve studente koji žele da steknu dodatna znanja iz oblasti preduzetništva, marketinga i prodaje.

Projekat se organizuje tokom par dana, gde prvo studenti imaju predavanja vezana za samu problematiku rešavanja problema, zatim upoznavanje sa kompanijom i zadavanjem problema. Nakon toga, studenti dobijaju određeno vreme da reše studiju slučaja, koju zatim prezentuju pred stručnim žirijem. Pobednički tim očekuje praksa u kompaniji čije su rešenje prezentovali.

StartFon 2019

U maju 2019. godine smo organizovali prvi po redu StartFON, u saradnji sa kompanijama Telekom Srbija, Galeb, WWF i Impact Hub-om.

Prvi dan projekta proveli smo u Impact Hub-u, gde su studenti stekli neophodna znanja o problematici startup-ova. Nakon toga, organizacija WWF je zadala studentima problem, i rok od 48h da ga reše.

Drugi dan projekta bio je organizovan u Domu omladine, gde su takmičari i ostali delegati prisustvovali međunarodnoj konferenciji ReCap.

Treći dan projekta bio je zadužen za prezentovanje rešenja i proglašenje pobedničkog tima, koji je dobio 3 stručne prakse u kompaniji Telekom Srbija.

Nazad na projekte