Fongress

Projekat koji predstavlja mesto susreta studenata i kompanija. Ima za cilj da upozna studente sa njihovim mogućnostima i opcijama nakon završetka studija, kao i da ih upozna sa kompanijama u kojima mogu sebe videti nakon studiranja. Kroz predavanja i radionice, studenti se informišu o načinu poslovanja kompanija koje zapošljavaju fonovce, stiču neophodna znanja za prve korake u izgradnji karijere, kao i svest o tome na kojim sve pozicijama mogu raditi posle Fakulteta organizacionih nauka. Kompanije svojim predavanjima pokrivaju i teme poput marketinga, preduzetničkih ideja i saveta za zapošljavanje iz HR ugla.

 

Fongress 2021

Fongress 2021 je održan tokom 4.-7. marta, u studentskom odmaralištu Palić. Tokom 4 dana, studenti su imali priliku da se upoznaju sa predstavnicima kompanija i pohađaju stručne radionice, uz poštovanje svih mera usled epidemiološke situacije.

 

Predavanja i radionice

 

 

Partneri na projektu

 

Naturalni partneri projekta

Nazad na projekte