FonTV

FONTV predstavlja projekat u obliku intervjua sa predstavnikom kompanije, sa ciljem upoznavanja studenata sa kompanijom, organizacionom kulturom i benefitima iste. Ovo je idealni projekat ukoliko želite da vidite koje su vam sve mogućnosti otvorene posle završetka studija.

FONTV odgovara studentima na pitanja:

  • Kako je raditi u baš toj kompaniji?
  • Kako sebe mogu videti u toj kompaniji?
  • Nakon diplomiranja, u kojim profesijama mogu sebe videti?

Sadržaj projekta se emituje kroz javno dostupne video zapise na društvenim mrežama kao što su LinkedIn, Instagram i Facebook.

 

Partneri na projektu

 

Pogledajte naše FonTV epizode klikom na logo kompanije.

FonTV 2021

U nastavku pogledajte naše nove epizode FonTV-a! Članovi organizacionog tima su vredno radili da FonTV 2021. godine bude najbolji do sada i da omoguči studentima da steknu uvid u način poslovanja prestižnih kompanija našeg regiona.

Fontv sa kompanijom Ubisoft

 

FonTv sa kompanijom Delhaize

FonTV sa kompanijom Via Academica

FonTV sa kompanijom PepsiCo

FonTV sa kompanijom Bambi – prvi deo

FonTV sa kompanijom Bambi – drugi deo

FonTV sa kompanijom Mad Head Games

Nazad na projekte