Projekata
1
Aktivnih
članova

1
Timova
1

Timovi

it
it
it
it
it
it
it
it
it
it

Projekti organizacije

FONTV

FONTV predstavlja medijsku platformu u obliku intervjua sa stručnjacima iz oblasti IT-a i menadžmenta. Intervju se odvija u prostorijama kompanija sa kojom se radi intervju, kako bi na taj način dočarali radnu atmosferu u kompaniji. Organizacioni tim projekta intervjuiše IT stručnjake, menadžere, bivše FON-ovce, uspešne preduzetnike kako bi na najbolji način prikazali...

STARTFON

Start Fon je projekat organizacije Studentske Asocijacije Fona koji prikazuje svet start-upova i preduzetnistva. Projekat sadrži dva dela, takmičarski i edukativni deo. Učesnici mogu da se takmiče i steknu znanje iz oblasti osnivanja startu-pa, kroz svetski priznate modele. Edukativni deo projekta obuhvata internacionalnu konferenciju ReCap- regional capital market...