FonTV

FONTV predstavlja projekat u obliku intervjua sa predstavnikom kompanije, sa ciljem upoznavanja studenata sa kompanijom, organizacionom kulturom i benefitima iste. Ovo je idealni projekat ukoliko želite da vidite koje su vam sve mogućnosti otvorene posle završetka studija.

FONTV odgovara studentima na pitanja:

  • Kako je raditi u baš toj kompaniji?
  • Kako sebe mogu videti u toj kompaniji?
  • Nakon diplomiranja, u kojim profesijama mogu sebe videti?

Sadržaj projekta se emituje kroz javno dostupne video zapise na društvenim mrežama kao što su LinkedIn, Instagram i Facebook.

Partneri na projektu

 

Pogledajte naše FonTV epizode klikom na logo kompanije.

 

FonTV sa kompanijom Nelt

Fontv sa kompanijom Delta Holding

Nazad na projekte