organizacija

Ko smo mi?

Studentska Asocijacija Fakulteta organizacionih nauka predstavlja studentsku organizaciju posvećenu studentima FON-a, sa ciljem unapređenja kvaliteta studiranja, podsticanje studentske inicijative, međustudentske saradnje i profesionalnog razvoja tokom studiranja.

SAFON podstiče praktičnu primenu stečenih znanja i teži ka tome da u okviru svojih projekata omogući veliki broj praksi za studente, da promoviše kolegijalnost, međustudentsku saradnju i timski rad. U svojim projektima promoviše liderstvo I preduzetnički duh sa namerom da približi studentima aspekt korišćenja informacionih tehnologija u menadžmentu.

SAFON kao svoje ciljeve vidi da bude prepoznatljiva po svojim projektima koji će svojim kvalitetom istovremeno podizati ugled i fakulteta i organizacije, prepoznatljiva po prilikama koje nudi studentima i svojim članovima, podigne nivo edukacije o savremenim trendovima poslovanja na fakultetu i podstakne ih na kreativnost, inovativnost i adaptaciju na promene koje ih očekuju u poslovnom svetu.

MISIJA

“Usmeravanjem na preduzetničko razmisljanje, timski duh i liderstvo kroz naše projekte želimo da podstaknemo studente da budu proaktivni i pomognemo im da znanja iz oblasti informacionih tehnologija i menadzmenta primene u praksi.”

CILJEVI

Prepoznatljivost po svojim projektima koji će svojim kvalitetom istovremeno podizati ugled i fakulteta i organizacije, prepoznatljiva po prilikama koje nudi studentima i svojim članovima, podigne nivo edukacije o savremenim trendovima poslovanja na fakultetu, približi studentima aspekt korišćenja informacionih tehnologija u menadžmentu, upotpuni znanja studenata i podstakne ih na kreativnost, inovativnost i adaptaciju na promene koje ih očekuju u poslovnom svetu.

Reč osnivača

David

David Ković

Predsednik

“Razmišljajući o organizacionim naukama prve asocijacije koje su mi padale na pamet su liderstvo i timski rad. To je ono što odvaja pojedinca od grupe I grupu od tima sa određenim ciljem. Mislim da je Studentska Asocijacija Fakulteta organizacionih nauka upravo to, tim lidera koji imaju jasan cilj ispred sebe i koji vizionarskim pristupom stečena znanja iz oblasti IT-a I menadžmenta primenjuju u praksi. “

Sanja Dinić

Potpredsednica

"Osnovati novu organizaciju, krenuti potpuno ispocetka, i napraviti nesto ni iz čega, nije bio lak posao.. Tokom stvaranja organizacije, i mi smo sa njom rasli, naučili dosta toga, stekli nova iskustva i doživotne prijatelje. Često me pitaju, šta čini Studentsku Asocijaciju? Da li su to projekti? Osnivaci? Upravni odbor? Vremenom sam shvatila i sama šta čini Studentsku Asocijaciju- to su ljudi, svi ljudi koji čine organizaciju. Najveću inspiraciju dobijam upravo u radu sa članovima Asocijacije. Svako je ostavio svoj trag, doprineo na svoj način, i bas tako, kroz vreme, stvorio Studentsku Asocijaciju."

Sanja
it

David Ković

Predsednik

it

Sanja Dinić

Potpredsednik

it

Miloš Todorović

Finansije

it

Kristina Kozomara

Ljudski resursi

it

Veljko Ranđelović

Korporativni odnosi